Main menu

Zobacz, jak bardzo Tobie lub Twojej firmie może pomóc dobre biuro księgowe i doradca podatkowy.


Kraków i okolice – zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:12 656-39-95.

Kto powinien składać deklaracje INTRASTAT?

Firmy, które planują lub już prowadzą handel międzynarodowy, powinny skrupulatnie dokumentować przywozy i wywozy towarów, ma to też ogromne znaczenie dla prawidłowości obliczeń podatku VAT.

Każda doświadczona księgowa, wie jak skomplikowana to materia. Dlatego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia dobrego biura rachunkowego. Krakowskie biuro księgowe FISKUS pomoże każdemu przedsiębiorcy uporać się z tym problemem.

Do handlu z krajami spoza Unii Europejskiej trzeba przygotowywać deklaracje celne. Natomiast do rozliczeń i sprawozdań z handlu z krajami EU obowiązują dokumenty przywozowe i wywozowe systemu INTRASTAT. Comiesięczne deklaracje INTRASTAT składa się, jeżeli przez przedsiębiorcę zostały przekroczone w poprzednim roku sprawozdawczym kwoty obrotów określonych progami statystycznymi, ogłaszanymi corocznie przez GUS. Szczegóły na: stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Jakie są najważniejsze terminy wpłat i deklaracji
podatku dochodowego i podatku VAT?

Najważniejsze terminy wpłat do urzędu skarbowego:

  • do 20. kolejnego miesiąca – należy wpłacić zaliczki na podatek dochodowy. W metodzie rozliczeń kwartalnej – do 20. następnego miesiąca po zakończeniu kwartału. (Obecnie nie obowiązuje już składanie miesięcznych deklaracji PIT-5);
  • do 20. kolejnego miesiąca – zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w poprzednim miesiącu należności z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło itd.;
  • do 15. kolejnego miesiąca – termin złożenia deklaracji VAT-UE w formie papierowej za poprzedni miesiąc lub kwartał. Deklaracje składane elektronicznie mają termin do 25. (Deklaracje obowiązują firmy mające kontakty handlowe w UE);
  • do 25. kolejnego miesiąca – podatnicy VAT składają deklarację VAT-7 za poprzedni miesiąc i wpłacają na osobne konto w US wynikający z deklaracji podatek. Przy metodzie kwartalnej podatek VAT i deklarację VAT-7K składa się do 25 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
Przy wszelkich wątpliwościach co do wysokości podatku i terminów rozliczeń faktur warto skorzystać z porady doświadczonej księgowej – krakowskie biura rachunkowe FISKUS zaprasza do kontaktu,
tel.: 12 656 39 95.

Więcej o kwestiach podatkowych na: stronie Ministerstwa Finansów.

Sprawdź też: Doradca podatkowy Kraków

Comments are closed.