Main menu

Zobacz, jak bardzo Tobie lub Twojej firmie może pomóc dobre biuro księgowe i doradca podatkowy.


Kraków i okolice – zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:12 656-39-95.

Czy zatrudnienie osób niepełnosprawnych się opłaca?

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby niepełnosprawne, mogą otrzymać refundację kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia ich miejsc pracy. Mogą także dostać dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Stąd takie obniżenie kosztów pracowniczych poleca przedsiębiorcom niejeden doradca podatkowy. Krakowskie firmy często korzystają z tej możliwości.

Jednocześnie należy wiedzieć, że każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników (w pełnym wymiarze czasu pracy), a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jego zakładzie jest niższy niż 6%, ma też obowiązek składania deklaracji i informacji o wpłat obowiązkowych na PFRON. Biura rachunkowe mają możliwość składania tych dokumentów elektronicznie przez platformę e-PFRON2. Szczegóły na: http://www.pfron.org.pl/

Sprawdź też: Doradca podatkowy Kraków

Comments are closed.